გათბობა-გაგრილება ჩილერებზე

საუკეთესო საშუალება საცხოვრებელი, სასტუმრო და კომერციული ტიპის ფართის გათბობა-გაგრილებისთვის. თერმორუმი გთავაზობთ Aermec-ის ბრენდი...

ვრცლად

იტალიური Aermec-ის ნესტის საწინააღმდეგო დანადგარი

საცხოვრებელ თუ კომერციულ ფართში მაღალი ტენიანობა ადამიანისათვის მავნებელი და დისკომფორტის გამომწვევია. თერმორუმი გთვაზობთ ამ პრობლე...

ვრცლად