+995 322 19 25 50

# სერვისი

  • აზომვითი ნახაზების შედგენა

  • HVAC სისტემების პროექტირება

  • გაგრილების სიმძლავრეების გამოთვლა

  • სისტემების მონტაჟი და რეგულირება.

პროდუქცია

#

ადგილზე მიტანა

#

სათადარიგო ნაწილები

კონსულტაცია

საგარანტიო მომსახურება

პოსტსაგარანტიო მომსახურება

ტრეინინგი

#

ინსტალაცია

დიზაინი

#

პროექტირება