ჩვენი კომპანია არის კომპანია SIME-ს ექსკლუზიური წარმომადგენელობა საქართველოში
Our company is the exclusive Representation of the company SIME in Georgia.

ჩვენი კომპანია არის კომპანია AERMEC-ის ექსკლუზიური წარმომადგენელობა საქართველოში
Our company is the exclusive Representation of the company AERMEC in Georgia.